mapa strony   |   kontakt   |

Witamy w BIP Zespołu Szkół Technicznych!

Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie
ul. Zielona 3
63-300 Pleszew
tel. 62 74 21 165
fax 62 74 21 452
e-mail: sekretariat@zsz-pleszew.pl
http://www.zsz-pleszew.pl

Dyrektor: mgr Artur Kukuła
Wicedyrektor: mgr inż Aneta Zacharczuk


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jerzy Jurdziński
Dokument z dnia: 06.06.2007
Dokument oglądany razy: 62 824
Opublikował: Jerzy Jurdziński
Publikacja dnia: 16.09.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl