mapa strony   |   kontakt   |

Zamówienia publiczne

Dokument usunięty dnia 18.10.2007
powód: nieaktualna

 Pleszew, dnia 18.10.2007r.

 

Dotyczy: zamówienia z wolnej ręki pt. „Remont pomieszczeń w piwnicach i toaletach na parterze budynku Zespołu Szkól Technicznych w Pleszewie”.

 

 Znak sprawy; S/221/125/07

Kod CPV: 45453100-7; 45330000-9; 45332400-7; 45431000-7; 45310000-3

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. - Dz.U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 - z późn. zm.) informujemy,
że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania prowadzonego w trybie zamówienia
z wolnej ręki, w celu zawarcia umowy na „„Remont pomieszczeń w piwnicach i toaletach na parterze budynku Zespołu Szkól Technicznych w Pleszewie”. Wykonawcą w/w zadania będzie:

Tomasz Jagucki

Usługi Ogólnobudowlane

Ul. Jana III Sobieskiego 29

63-300 PLESZEW

Ustalona w trakcie przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacji maksymalna cena umowy wyniesie 144.143,87  PLN (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści trzy  złote 87/100), w tym podatek VAT.

 

 

DYREKTOR  SZKOŁY

mgr inż. MAREK  SZCZEPAŃSKI

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jerzy Jurdziński
Dokument z dnia: 18.10.2007
Dokument oglądany razy: 2 255
Opublikował: Jerzy Jurdziński
Publikacja dnia: 18.10.2007
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl